Organizacja pogrzebów

Świadczymy szereg usług związanych z obsługą ceremonii pogrzebowych, w tym:

  • transport zwłok 24h w kraju i za granicą,
  • kremacje i ekshumacje,
  • kredytowanie w ramach zasiłków ZUS, KRUS i MSWiA,
  • budowa grobowców,
  • oprawa muzyczna ceremonii.

Ponadto posiadamy nowoczesną chłodnię i melex pogrzebowy, a także szeroki wybór trumien i urn oraz krzyży, tabliczek i ramek nagrobnych.